Адвокат Георги Марков - биография

Адвокат Георги Марков е роден в гр. Пловдив. Средното си и висше образование завършва в родния си град. През 2005 г. се дипломира като магистър по право в юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Професионалната си кариера като юрист започва през 2008 г. Работи последователно като юрисконсулт в община Пловдив, община Марица, както и в търговски дружества, в частния и публичния сектор. Специализира в сферата на обществените поръчки, административното, гражданското и търговското право.

През 2017 г. започва самостоятелна адвокатска практика. Адвокат Марков развива своята дейност основно в областта на гражданското и търговското право както, в сферата на интелектуалната собственост и конкурентното право, като притежава богат и квалифициран опит в процесуалното представителство пред всички нива на правораздавателните органи на Република България.