адвокат в Пловдив

гражданско и търговско право, интелектуалната собственост и конкурентното право

Георги Марков - адвокат в Пловдив

Адв. Георги Марков

Ако правото има своите определени на брой значими автентични превъплъщения, то една от тях безспорно се олицетворява от работата на адвоката, защото всеки има толкова права, колкото може да защити. В романтичните представи, адвокатът е самотник, повели борба за правото, който работи неуморно за утвърждаването на справедливостта. И ако романтичните представи в живота биват потъпквани от реалността, то романтичната представа за адвоката трябва да бъде утвърждавана непрестанно, главно чрез неговата работа. Това е общественозначима необходимост, защото самото общество, за да живее пълноценно и да се развива, има необходимост от досега и присъствието на невидимата ръка на справедливостта и правдата.

Curriculum vitae